Główna

Sklep

Kit TermoElast wysoka temperatura do 200°С

Przeznaczony do wypełniania wyrobów metalowych przed nałożeniem farby proszkowej.

Produkcja: Polska.


Waga netto:
0.5 kg и 0.85 kg.


Скачать инструкцию
(PDF, 204 kb)


Zalety szpachlówki wysokotemperaturowej TermoElast

Maksymalna warstwa nakładana w jednym przejściu to do 4 mm;


Wysoka przyczepność do powierzchni kontaktu;


Czas wiązania i gotowość do dalszej obróbki 25 min.;


Wysoka przewodność elektryczna;


Drobno rozproszona struktura pozwala na uzyskanie wysokiego połysku;


Po malowaniu nie ma różnicy między szpachlówką a niewypełnioną powierzchnią;


Dzięki szpachlowaniu oszczędzasz się przed wykonaniem nowej części, produktu.


Specyfikacja
do szpachlówki wysokotemperaturowej TermoElast

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA:
Szpachlówka składa się z dwóch składników. Pierwszym składnikiem jest zawiesina składająca się z wypełniaczy mineralnych w roztworze nienasyconej żywicy poliestrowej. Drugim składnikiem jest utwardzacz w postaci pasty zawierającej nadtlenek dibenzoilu. Kompozycję uzyskaną przez zmieszanie zawiesiny i utwardzacza w odpowiednich proporcjach nanosi się na powierzchnię.


OBSZAR ZASTOSOWAŃ:
Szpachlówka TERMOELAST służy do wypełniania ubytków i wgnieceń w powierzchniach przed malowaniem. Przed użyciem konieczne jest oczyszczenie powierzchni z rdzy, ocynkowanie i odtłuszczenie. Dozwolone jest nakładanie gotowej mieszanki na farbę podkładową. Szpachlówka po utwardzeniu tworzy powłokę przewodzącą prąd elektryczny, która jest mocno osadzona na powierzchni metalu.
Powierzchnie wypełniające: metal, beton, drewno i niektóre tworzywa sztuczne.
Skład TERMOELAST charakteryzuje się wysokim poziomem elastyczności i jest odporny na podwyższone temperatury (do 200°C).


WŁAŚCIWOŚCI NIEUTWARDZONE:

Charakterystyka Значение
Наполнитель (Компонент 1)
Консистенция пастообразная
Цвет серый
Плотность при 20°С, г/см 2,01
Отвердитель (Компонент 2)
Плотность при 20°С, г/см 1,13
Рабочая смесь (Компонент 1 + компонент 2)
Соотношение компонентов смеси, частей 100/1 - 100/1,5
Рекомендуемое время работы с готовой массой, при t= 20°С, соотношение частей 100/1,5 мин. 5-6
Шпатлевка готова к шлифовке при t= 20°С через мин. 25
содержание летучих органических соединений ЛОС г/л 21, при допустимом значении до 250

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАТВЕРДЕВШЕГО ПОКРЫТИЯ:

Характеристика Значение
Цвет серый
Прочность на изгиб для 180 ° в соответствии с процедурой, изложенной в стандартной спецификации PN-C - 81502 пленка без трещин
Ручная или машинная шлифовка наждачной бумагой
Гранулирование 80 матовое покрытие
Устойчивость к воздействию повышенных температур 200 °С - 30 мин. пленка без трещин и вздутий
Электропроводность (Ω / см) › 1014

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Наполнитель непосредственно перед употреблением, тщательно перемешать (возможно расслоение материала в банке). Смесь Компонентов 1 и 2 наносится на зачищенную и обезжиренную поверхность. Смесь должна быть нанесена в течение 5÷6 минут после смешивания. Не наносить слои толщиной более 4 мм. Допускается наносить следующий слой с интервалом не менее 60 минут. Шпаклевка должна наноситься исключительно на сухую поверхность. Рекомендуемая температура окружающей среды для нанесении шпаклевки должна быть не менее 10°С. Шлифовать не ранее, чем через 30 минут после затвердения. Для начальной шлифовки используйте наждачную бумагу зернистостью 80. Для финишного выравнивания применяются бумага 150 и 180. Если вы хотите получить идеальную поверхность, тогда обработайте наждачной шкуркой 500, затем - 800 единиц.


ПРИМЕЧАНИЕ:
Запекать в печи не менее, чем через 2 часа после затвердения.


ХРАНЕНИЕ:
Шпатлевка и отвердитель должны храниться в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном и сухом месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.


ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ:
Все работы с продуктом необходимо проводить в хорошо проветриваемых помещениях, соблюдая общие правила и нормы охраны труда и противопожарной защиты.